Forretningsbetingelser

Dit abonnement

Som abonnent på Motionsfeltet.dk’s magasinet modtager du dit blad i løbende abonnement. Du vil forbindelse med hver udgivelse modtage en personlig login kode, så du kan læse/hente dit magasin som e-paper.

Magasinet udkommer 4 gange årligt i et løbende abonnement med en årlig betaling til gældende listepriser. Du skal være over 18 år for at kunne oprette et abonnement. Er du under 18 år, skal vi have dine forældres eller værges samtykke.

Magasinet udgives af Motionsfeltet.dk ApS, Roden 92, 9260 Gistrup.

CVR: 44608227.

Leveringsvilkår

Vi fremsender login koden senest på udgivelsesdatoen for hver udgivelse . Såfremt du af ukendte årsager ikke skulle modtage din kode, opfordrer vi dig til først at kigge i uønsket post. Du finder kontaktoplysningerne under menupunktet kontakt  os.

Opsigelse

Du kan opsige dit abonnement ved at kontakte kundeservice på telefon, via e-mail eller via brev. I henvendelsen bedes du oplyse kundenummer, navn og adresse. Dit abonnement vil efter opsigelsen stoppe, når du har modtaget de 4 magasiner, som dit års / 365 dages abonnement og betaling indeholder.

Ønsker du at opsige dit abonnement  skal vi modtage din opsigelse senest 3 uger inden dit års abonnement udløber. Er der binding på abonnementet, kan det først opsiges efter bindingens udløb. Er opsigelsesfristen overskredet og har du betalt forud for dit abonnement, sender vi koder til de magasiner, der er betalt for, hvorefter abonnementet ophører.

Manglende betaling eller nægtet modtagelse af dit blad fritager dig ikke for betaling og betragtes ikke som en opsigelse.

Gaveabonnementer ophører automatisk ved udløbet af den aftalte periode.

 

Betaling & Gebyrer

Ved betaling med kreditkort bliver du tilmeldt automatisk kortbetaling. Herefter vil betalingen af dit abonnement blive trukket fra dit kort, op til 3 uger før den nye periode træder i kraft. Betalingen vil fremgå af din kontooversigt. Der sendes en kvittering på din tilmelding til den oplyste e-mail.

Du har selv ansvaret for at opdatere dine betalingsoplysninger, hvis dit kreditkort bliver spærret eller udløber. Dette kan gøres på vores website magasin.motionsfeltet.dk under rubrikken Mit cykelunivers. Hvis der ikke kan trækkes betaling fra dit kreditkort, vil betalingen for dit abonnement blive opkrævet via girokort.

Du kan vælge at tilmelde din betaling til Betalingsservice, som vil dække dit abonnement, du har hos Motionsfeltet.dk.

Ændringer af stamdata

magasin.motionsfeltet.dk/mit-cykelunivers eller i sidefoden ved Mit cykelunivers kan du foretage ændringer af din adresse og stamdata.

Du skal informere os om adresse ændring, senest 3 uger før den træder i kraft.

Ændringer og forbehold

Der tages forbehold for prisændringer, gebyrer og ændringer af abonnementsbetingelserne med udgangspunkt i inflation, ændringer i udefrakommende omkostninger, ændringer i enhedsproduktionsomkostninger, produkt- og indholdsændringer samt ændret lovgivning, vil du modtage besked om dette skriftelig.

Vi forbeholder os retten til at godkende ordren. En ordre kan eventuelt afvises, hvis du de seneste år har misligholdt dine betalingsforpligtelser over for Motionsfeltet.dk. Varsling af ændringer fremsendes i særskilt SMS/brev/e-mail/betalingsoversigt.

Fortrydelsesret

Du kan uden begrundelse fortryde den indgåede aftale inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget koden til dit første magasin. Ønsker du at fortryde, skal du underrette os om, at du har fortrudt aftalen. Du kan fortryde den indgåede aftale ved henvendelse til kundeservice inden fortrydelsesfristens udløb.

Hvis du udøver din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger, vi har modtaget fra dig. Tilbagebetalingen vil ske uden unødig forsinkelse. Vi gennemfører tilbagebetalingen uden tillæg af gebyrer.

Behandling af personoplysninger

Personoplysninger behandles fortroligt og lagres under sikre forhold i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du har til enhver tid ret til indsigt i og til at berigtige dine oplysninger ved at kontakte Motionsfeltet.dk.

Oplysningerne anvendes til at administrere dit abonnement, bestillinger, betalinger og evt. deltagelse i konkurrencer samt til information og markedsføring via telefon, post, e-mail og sms, i det omfang lovgivningen giver mulighed for det.

Ønsker du ikke disse informationer, tilbud, fordele og nye tiltag fra Motionsfeltet.dk, kan du ændre dine personoplysninger ved henvendelse til kundeservice.

Du vil kun modtage før nævnte nyhedsbreve, hvis du ved tilmeldingen har afkrydset feltet ”Ja til nyhedsbreve”

Kontakt Motionsfeltet.dk magasinet

Du kan kontakte Motionsfeltet.dk på telefon 30292755 – 22178462 e-mailadresse: info@motionsfeltet.dk

Du bedes oplyse dit kundenummer ved alle henvendelser. Købelovens mangel regler finder anvendelse på dit magasin/abonnement.

Har du klager over dit abonnement, bedes du altid først kontakte Motionsfeltet.dk’s kundeservice. Motionsfeltet.dk’s afgørelse kan indbringes for Center for Klageløsning.

Du kan oprette en klagesag via Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens naevneneshus.dk. Hvis der ikke kan findes en løsning i samarbejde med Center for Klageløsning, har du mulighed for at indbringe din klage for Forbrugerklagenævnet hos Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, naevneneshus.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse: info@motionsfeltet.dk.